1. Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem zbieranych danych osobowych jest MORU Urszula Morawska, ul. Słowiańska 23/33, 85-163 Bydgoszcz.

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dot. ochrony danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1); dalej: „RODO”;
w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, realizacji, zmiany lub rozwiązania umowy.

Administrator danych wprowadził środki techniczne i organizacyjne, mające na celu zabezpieczenie przekazanych przez Klienta danych osobowych przed ujawnieniem ich osobom lub podmiotom nieuprawnionym.

Kategorie przetwarzanych danych:

 • podstawowe dane osobowe (Imię i Nazwisko)
 • adres korespondencyjny
 • adres elektroniczny – email.
 • nr telefonu kontaktowego (jeżeli został udostępniony)
 • numer konta bankowego

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Odbywa się, za zgodą Klienta, poprzez wypełnienie formularza kontaktowego lub  formularza zamówienia w sklepie na stronie www.moru.pl, lub kontakt e-mail na adres Sklepu: galeria@moru.pl.

Podstawy przetwarzania danych:

 • w celu zawarcia umowy sprzedaży na podstawie zamówienia złożonego poprzez e-mail lub formularz kontaktowy / formularz zamówienia na stronie www.moru.pl
 • w celu obsługi posprzedażowej, reklamacyjnej
 • w celu przedstawienia oferty handlowej, informacyjnej na podstawie zgody Klienta lub jego zapytania (podstawa z art.6 ust.1 lit. a RODO)

Dane osobowe mogą być przekazane:

 • przewoźnikowi realizującemu przesyłki na rzecz Sklepu (Poczta Polska lub inny, w razie odrębnych ustaleń z Klientem)
 • podmiotowi obsługującemu płatności Sklepu (ING Bank Śląski)
 • firmie księgowej dokonującej rozliczeń podatkowych Sklepu
 • firmie dostarczającej hosting dla witryny oraz usługę poczty elektronicznej (e-mail)

Administrator danych ma prawo udostępnić dane osobowe Klienta podmiotom upoważnionym na podstawie określonych przepisów prawa (np. organom ścigania).

Klient, którego dane są przetwarzane, ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo do przeniesienia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Klient, który chce skorzystać z przysługujących mu ww. praw, powinien skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych pod adresem: galeria@moru.pl

O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, Administrator danych przechowuje dane osobowe Klienta tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Administrator danych zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Klientów po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody, tylko na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora danych do retencji danych.

Galeria MORU w zakładce „kontakt” udostępnia linki do swojego profilu na portalach społecznościowych Facebook oraz Instagram.
Korzystając z usług ww., zachęcamy do zapoznania się z Polityką Prywatności tychże portali.


2. Polityka cookies

Witryna www.moru.pl korzysta z ciasteczek (cookies). Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie (więcej informacji tutaj).

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy MORU U. Morawska, w celu optymalizacji działań.

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies:
– funkcjonalne (związane z konfiguracją serwisu i procesami) – umożliwiające ustawienia funkcji i usług w serwisie oraz sprawne działanie samej witryny i dostępnych na niej funkcji;
– „wydajnościowe” – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
– służące popularyzacji Witryny za pomocą serwisów społecznościowych facebook.com / instagram.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii);
Administratorzy zewnętrzni zobowiązani są przestrzegać przepisów ochrony danych osobowych na mocy RODO (członkowie UE) oraz Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE – USA.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

error: Content is protected !!
×
×

Koszyk